Internet symetryczny  jest połączeniem punkt-punkt, w którym transmisja danych odbywa się z gwarantowaną i jednocześnie maksymalną szybkością czyli ( do 10Gb), która dostępna jest na poziomie warstwy łącza danych.